gray cage

Vítejte v advokátní kanceláři

Advokátka Mgr.Anna Gottliebová

gray cage

Asistentka advokátky Ing.Ladislava Hyblerová

gray cage

Poskytujeme služby v oborech:

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Obchodní právo
  • Trestní právo
  • Advokátní kancelář byla založena v roce 1995 a od této doby nepřetržitě poskytujeme právní služby. Při řešení problémů uplatňujeme zkušenost a dlouhodobou praxi v uvedených oborech.

    Rozhodujícím kritériem při poskytování právních služeb je ochrana práv klienta, jeho prospěch a spokojenost

    Důraz klademe na preciznost při řešení každého případu, osobní a individuální přístup ke klientům a jejich informovanost.